Looptraining

Er wordt 2 keer looptraining gegeven;
op dinsdag vanaf 18.15 tot 19.45 uur en
op donderdag vanaf 19.00 tot 20.30 uur. 


Er wordt verwacht dat iedereen die voor de MilaHac63 groep geselecteerd is aanwezig is.

 

Leeftijdscategorieën:

Junior D-C-B of A atleet. 1e of 2e jaars. 
Op wedstrijden kan dit inhouden dat je tegen een 2e jaars (die dus één jaar ouder zijn) moet lopen. Voor de senioren bieden wij een overgansadvies aan.

Mila is een discipline in de hardloopsport. Het is een afkorting voor middellange afstand. Op de MILA-afstanden wordt, anders dan bij de sprint, staande gestart en mogen de lopers vanaf een bepaald punt invoegen in de binnenste baan. De discipline omvat: 800 meter, 1500 meter, 3000 meter 

 

  Mila atleten  
Voordelen Als Mila atleet heb je bepaalde voordelen: Er wordt een op maat trainingsplan voor je gemaakt en kleding ter beschikking gesteld met diverse kortingen op aankoop van sportschoenen en kleding. Wij zullen er alles aan doen om je naar een hoger plan te brengen. 

 
Wat wordt er van jou als atleet verwacht Van de atleet wordt volledige inzet verwacht. Dat betekent; schema’s volgen en terugkoppelen (schema wekelijks bijhouden en inleveren), tijdig afmelden als je niet kunt, en het Mila team promoten op de club (trainingen) en in wedstrijden. Concreet betekent dit KNAU wedstrijden in HAC63 kleding en daarbuiten altijd MILA kleding. 

Tijdens de trainingen en wedstrijden in- en uitlopen in het MILA trainingspak.
 
Leeftijdsindeling 2018 minipupillen geboren in 2011 en later 
pupillen C geboren in 2010 
pupillen B geboren in 2009 
pupillen A geboren in 2008/2007 
junioren D geboren in 2006/2005 
junioren C geboren in 2004/2003 
junioren B geboren in 2002/2001 
junioren A geboren in 2000/1999 
senioren geboren in 1998 en eerder 
masters geboren in 1983 en eerder 

 

 

Leren trainen (11/12 jaar: junioren D)
Vanaf deze fase kunnen de kinderen een keuze maken: wil ik me met alle onderdelen van de atletiek bezig houden, of wil ik het accent leggen op het lopen.
Voor beide sporen geldt onderstaande: 
Kinderen zijn in deze fase zeer gevoelig voor het aanleren van moeilijkere vormen van bewegen, daarom zullen trainingen zich meer richten op atletiek specifieke vaardigheden. Al blijven de trainingen een veelzijdig karakter houden, waarbij de nadruk ligt op de verdere ontwikkeling van motorische vermogens. 
Tevens leren kinderen omgaan met de gang van zaken tijdens wedstrijden en trainingen (regels, afspraken, veiligheid) en leren zij inzicht te krijgen in de (bedoeling van de) beweging en de training(sopbouw). 

Trainen voor omvang (15/16 jaar: junioren C/D) 
Dit stadium loopt van begin tot einde van de groeispurt. Het tweesporen beleid wordt in deze fase doorgezet.
Bij beide sporen staat het leggen van een fysieke basis centraal.

  • Een basis gericht op omvang om zo de belastbaarheid te vergroten. 
  • Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een verdere ontwikkeling van atletiek specifieke vaardigheden.
    Door de grote variëteit van trainingsvormen en trainingsonderdelen zal de atleet algemeen gevormd worden en zal blessureleed tot een minimum beperkt blijven. 
De jeugdige leert in deze fase inzicht te krijgen in trainingsprincipes (wat en waarom), de biomechanische en fysiologische / energetische principes achter het bewegingsdoel (verder, hoger, sneller). Ook wordt er aandacht besteed aan mentale aspecten tijdens wedstrijden (tactiek, omgaan winst/verlies, voorbereiding). Het is aan het eind van deze fase dat jeugdigen een bewuste keuze (kunnen) gaan maken voor hun verdere atletiek- of sportcarrière. Voor de meesten stond tot nu toe het plezier voorop. Dat zal zo blijven, maar enkelen gaan nu heel bewust kiezen voor de prestatieve kant en ontlenen daar hun plezier aan. Zij stromen door naar het Trainen voor hoog niveau en trainen voor de winst. Daarbij wordt ook al een richting bepaald voor de atletiekdiscipline waarin men zich gaat toeleggen.

Trainen voor hoog niveau (17/18 jaar: junioren A/B)
Dit is de fase dat de groeispurt is afgelopen. Deze groep kan meer trainingsbelasting aan.
Trainingen richten zich naast het verhogen van capaciteit, nu ook meer op vermogen. Er wordt meer wedstrijdgericht getraind volgens een periodisering (op basis van een sterkte-zwakteanalyse en het MJOP). Tevens zullen atleten leren wat het betekent om op niveau te presteren (o.a. sociaal, (tijd)planning, voeding e.d.) en wordt er aandacht besteed aan een verdere verbetering van mentale vaardigheden. 

 

Trainen voor de winst (>18 jaar: senioren) 
Op deze leeftijd (18/19 jaar) komt de atleet in een fase waarin hij traint om te winnen. De atleten zijn nu zover ontwikkeld dat ze de meest intensieve trainingen aankunnen en zich gericht voorbereiden op belangrijke wedstrijden. 

Maatwerk is in deze fase daarom van groot belang. Deze fase is ook niet leeftijdgebonden, een sporter kan op ieder moment in zijn loopbaan instromen in deze fase.

 

Bron: Atletiekunie